Kerja versus Kerjaya

“Bekerja dan bekerjaya adalah dua perkara yang berbeza.” Getus seorang penceramah motivasi dalam satu bengkel yang saya hadiri satu masa dulu.

Eh! Bukankah sama maknanya tu? Kan kedua-duanya mengerah keringat, memerah otak dan akhirnya menyelesaikan segala tanggungjawab yang dipundakkan di atas bahu mereka.

Berpinau sekejap memikirkan isu ini. Namun setelah mendengar lanjut sambungan ceramah tadi, saya mula faham akan perbezaan di antara keduanya.

Continue reading

‘Behaviour rewarded is behaviour repeated’

Mengikut teori behaviourisme, sesuatu tingkah laku atau perbuatan hanya akan dikukuhkan oleh ganjaran, biasanya bersifat kebendaan (ekstrinsik atau luaran).

Barulah ia kemudiannya menjadi amalan atau disebut sebagai budaya. Ini kerana ganjaran itu menjadi pendorong untuk seseorang itu terus melakukan tingkah laku sama.

Bagaimana ganjaran itu boleh mendorong?

Ganjaran lebih-lebih lagi yang ikhlas akan memberi kesan seronok, gembira, rasa dihargai, rasa dimuliakan, rasa lebih baik berbanding rakan lain dan lain-lain perasaan yang dianggap positif.

Continue reading