‘Behaviour rewarded is behaviour repeated’

Mengikut teori behaviourisme, sesuatu tingkah laku atau perbuatan hanya akan dikukuhkan oleh ganjaran, biasanya bersifat kebendaan (ekstrinsik atau luaran).

Barulah ia kemudiannya menjadi amalan atau disebut sebagai budaya. Ini kerana ganjaran itu menjadi pendorong untuk seseorang itu terus melakukan tingkah laku sama.

Bagaimana ganjaran itu boleh mendorong?

Ganjaran lebih-lebih lagi yang ikhlas akan memberi kesan seronok, gembira, rasa dihargai, rasa dimuliakan, rasa lebih baik berbanding rakan lain dan lain-lain perasaan yang dianggap positif.

Continue reading